460 нарушения са констатирали инспекторите при извършените 88 проверки през ноември, съобщи директорът на Инспекцията по труда Ирена Николаева. 279 от нередностите са били свързани с условията на труд, останалите били нарушения на работното време. Издадени са 10 наказателни постановления, стойността им е 7000 лева.