Нов вид месечна помощ за деца с трайни увреждания се въвежда от 1 януари на следващата година, съобщи вчера Благомил Благоев, старши юрисконсулт на регионалната дирекция „Социално подпомагане“. Новият вид помощ ще обедини всички суми, които към момента се получават. Децата с 90 и над 90 процента вид и степен на увреждане ще получават 930 лева, тези, при които увреждането е от 70 до 90 %, ще получават по 450 лева, а дете с 50 до 70 на сто увреди ще има право на 350 лева месечно. Семействата на такива деца или приемните родители ще имат право също на допълнителна сума в размер съответно на 490, 420 и 350 лева.