Рентите, получавани за ползването на земеделските земи в община Борово, се понижават с около 5% в сравнение с тези от миналата стопанска година. Това показва анализ на специализираната в покупко-продажбата на земеделски земи фирма „Русе ленд“.
Според експертите спадът не е особено изненадващ, предвид по-ниските добиви в района и понижените изкупни цени на продукцията. В повечето от землищата на общината по-големите кооперации и арендатори отдавна са се ориентирали към сключването на дългосрочни договори, в които най-често фигурират по-ниски наемни цени. Всяка година, в зависимост от резултатите местните земеделски кооперации вземат решение по колко да разпределят на своите арендодатели. 
Средната стойност на рентата за регион Борово през 2016 г. се стабилизира около 45 лв./дка. По толкова раздават в две от големите землища на общината - Екзарх Йосиф и Горно Абланово. Подобна е картината и в Обретеник, където при някои арендатори има 10 процентни отклонения от тази цифра. Уместно е собствениците на земеделски земи да бъдат по-внимателни при подписването на дългосрочни арендни договори, защото вписването на занижени ренти ги поставя в зависимост от доброто желание на арендатора за следващите 5 или 10 години. Освен това пазара на земеделски земи в региона категорично разграничи търсенето им съобразно срока на ангажираност по договор, а именно: парцелите с подобни дългосрочни договори се търгуват средно с 10% по-евтино от останалите, съветват от „Русе ленд“. 
В общинския център Борово земята се продава малко по-скъпо от съседните землища и съответно собствениците получават малко по-високи наеми за нея - между 50 и 55 лв./дка. Около 50 лв./дка ренти се получават във Волово. Най-ниски стойности за Боровския регион се изплащат в Брестовица и Батин - между 40 и 45 лв./дка, близки до средните стойности за цялата община. Наблюденията показват, че пазарът на ниви и ренти в този регион през последната година е постигнал продължително равновесие, като много от факторите ни насочват към очаквания за консолидация около сегашните нива за предстоящите периоди, смятат от „Русе ленд“.