Над 30 милиона лева са получили фермерите от Русенско в последните дни преди Коледа от ДФ „Земеделие“ по схемата за единно плащане на площ. За първи път субсидиите са по сметките на стопаните месец преди очаквания срок. В предишни години средствата се изплащаха в края на януари на следващата година, а сега постъпват още през декември.
В тазгодишната кампания общият бюджет за подпомагане по СЕПП е в размер на 741 млн. лева. Изчисленията са извършени по индикативна ставка от 198 лв./хектар, което означава, че на декар стопаните получават по 19,8 лв. В Русенска област се обработват около 1,6 млн. декара. 
Окончателната ставка по СЕПП ще бъде определена след актуализирането на слоя „Площи, допустими за подпомагане“ на базата на подадените възражения и след изясняване на принадлежността на констатираните двойно заявени площи за 2016 година. Това ще стане до май следващата година.