На 31 декември изтича крайният срок за заплащане на „белите петна“ /земеделски земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл. 37б от ЗСПЗЗ/, напомни Областна дирекция „Земеделие“. Всеки ползвател на такива парцели дължи за ползването на такива парцели сума, която се изчислява въз основа на средното рентно плащане в съответното землище. Парите се внасят по сметка за чужди средства на Областна дирекция „Земеделие“ - Русе в срок до 3  месеца от публикуване на заповедта, т.е. до последния ден на годината, съобщи държавното ведомство.
В Русенско се обработват над 15 хил. декара бели петна. Това са земеделските парцели, за които няма подписан договор за отдаване под наем или аренда, но те въпреки това се обработват. Такива случаи не са толкова редки, въпреки че притежателят на нивата може и да не го разбере. По закон при това положение арендаторът, който ги е засял и ожънал, трябва да внесе авансово цялата рента, изчислена на базата на средното плащане за землището за миналата стопанска година. 
Както „Утро“ писа, сумите варират от 20 до 71 лева на декар. Парите се плащат по сметка на Областна дирекция „Земеделие“ - Русе и стоят в извънбюджетни сметки в рамките на 10 г., през който период могат да бъдат потърсени от собствениците им.