Плакети и удостоверения за цялостен принос в управлението и развитието на Русенска област връчи на свои предшественици областният управител Стефко Бурджиев. Това стана по време на традиционната среща на бивши областни управители, с които те обичайно обсъждат изтичащата година и перспективите на бъдещата. Бурджиев отчете и важната роля на бившите губернатори за учредяването и народополезната дейност на сдружение „Областни управители на област Русе“. Основатели на сдружението са Владимир Недялков, Кирил Блъсков, Веселин Заяков, Димитър Мочев, Йордан Борисов, Румен Януаров, Емил Бачийски, Димитър Маринов и Христо Николов, припомнят от областната управа.