Повечето от собствениците на земеделски земи във община Ветово получиха в началото на декември полагащите им се наеми и ренти. Много от тях обаче бяха неприятно сюрпризирани от изплащаните от земеделците суми, които на места се оказаха по-ниски от миналогодишните, съобщават от специализираната в търговия с ниви фирма „Русе ленд“. 
За землището на село Писанец голяма варненска фирма, арендуваща земя там, изплаща по 50 лв./дка, независимо че някои от собствениците имат сключени с нея договори на по-високи нива. В общинския център Ветово също се наблюдават доста големи разлики между различните земеделски производители. Тук стойностите варират между 40 и 60 лв./дка, като прави впечатление несъразмерното увеличение на цената на нивите в това землище. Инвестицията в ниви там се оказва ниско доходна, тъй като изплащаните ренти от порядъка на 40 лв./дка са твърде малки за качеството на земята и добивите в региона. 
Най-коректни тази година според експертите са земеделските производители в землището на Глоджево, може би и заради наличието на по-голяма конкуренция там. Те изплащат ренти между 55 и 70 лв./дка, като повечето от тях приключиха вече тази процедура. 
В село Смирненски средната стойност на наемите за земеделски земи през настоящата стопанска година е около 55 лв./дка. Повечето кооперации в землището на град Сеново изплащат около 50 лв./дка, което се явява и средна стойност на рентите в цялата община Ветово. Под нея остават изплащаните от някои арендатори суми в землището на село Кривня - 45 лв./дка, като и тук има изключения в положителна посока. 
Като цяло земеделските производители в региона реагираха доста по-въздържано и предпазливо както при договарянето преди 5 месеца, така и сега. Нивите се наемат не на всяка цена и с повече компромиси от двете страни. Очевидно е, че фирмите обработващи земеделска земя, срещат повече затруднения в настоящия етап и не са много оптимистично настроени. Разбира се, бъдещето на наемните отношения в земеделието зависи от множество фактори и е трудно да се направят по-категорични прогнози, особено при отклонения около 20% от средните стойности.