Русенските работодатели очакват темпото на наемане за първото тримесечие на 2017 г. да остане на относително високи нива, сочи поредното обзорно изследване на „Менпауър България“ за заетостта през периода юли-септември. Коригирана съобразно със сезонните колебания, прогнозата е +10%, което означава, че броят на мениджърите, които възнамеряват да наемат нови хора, надвишава с 10 на сто тези, които имат намерение да съкращават персонал. По този показател Русе е в районите с умерен ръст, като най-добра е прогнозата за София и Варна - +13%. И макар изследването да се базира на съвсем малка извадка, най-вече от допитване на най-големите фирми, данните все пак вдъхват известен оптимизъм. Плановете за назначаване на служители обаче са с 2 процентни пункта по-слаби в сравнение с предходното тримесечие.
Анкетата на „Менпауър България“ се провежда само в петте най-големи областни центъра - София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Извадката включва 620 работодатели, отговорили на въпроса: „Как очаквате да се промени общата заетост във вашата фирма и регион през трите месеца до края на март 2017 г. в сравнение с настоящото тримесечие?“.
Най-оживени темпове на наемане очакват големите работодатели, с нетна прогноза за заетостта от +24%. Стойностите при средните и малки предприятия са съответно +14% и +10%, а при микропредприятията се прогнозира ръст от +5%.