Кое налага повишението на данък сгради, защо не се потърсят други източници на средства за общинския бюджет, какво е направила общината за гражданите, че да се вдигат данъците, с какво това увеличение ще помогне на града. Това бяха част от въпросите, които гражданите отправиха на общественото обсъждане във вторник вечер, което бе организирано от общински съветници от различни политически групи. Зала 1 дори се оказа тясна да побере симпатизантите и членовете на БСП, които всъщност бяха основните участници в дискусията, в която обаче нямаше представители на общинска администрация. Очаквано повечето граждани и общински съветници не бяха съгласни с мотивите на предложението на кмета Пламен Стоилов за увеличение на данък сгради от 1,2 на 2 промила. 
Още в началото на дискусията общинският съветник Пенчо Милков от БСП подчерта, че това предложение се отнася за всички русенци, които притежават имот, и затова е важно да се чуе мнението на гражданите. 
Червеният Александър Неделчев пък анализира мотивите на общинска администрация, които са обособени в шест точки: за дейност „Чистота“; за погасяване на главница и лихви по бъдещ кредит от 10 млн. лева; увеличение на минималната работна заплата; за съфинансиране и покриване на недопустими разходи по проекти; за създаване на достъпна среда и ремонти на общински сгради; ресурс за малките населени места. 
Ако увеличението на данък сгради стане факт, в бюджета на общината ще влязат допълнително 3 119 000 лева. Възниква въпросът какво по-точно ще финансира кметът Пламен Стоилов. Истината е, че той иска да си осигури за оставащите му почти 3 години до края на мандата общо около 20 млн. лева за харчене - 10 млн. лева от бъдещия кредит и по 3 119 000 на година от увеличение с 67% на данъка за недвижими имоти за гражданите и фирмите. И иска това, без да каже за какво точно и как ще се харчат тези пари. И ще го получи, защото има послушно мнозинство от ГЕРБ и още 2-3 присъдружни партийки, коментира Неделчев. Затова той бе категоричен, че ще поиска на сесията днес предложението да се гласува поименно.
В срещата участваха и представители на бизнеса, които бяха категорични, че основната тежест ще падне върху тях.
Общинският председател на БСП Пламен Рашев подчерта, че много фирми работят под наем и това ще рефлектира и върху цената на наемните площи. 
Когато се прави увеличение, трябва да има работеща икономика и хора, които да плащат данъци. Тряба да се направи разчет и да се прецени върху кого падат тези данъци. Голям дял от хората са пенсионери и това увеличение ще удари тях, както и хората без работа и бизнеса, който едва крета, коментира бившият зам. областен управител от БСП Милена Хинкова. 
Отношение по темата взе и общинският съветник от ГЕРБ Педрос Пехливанян, който обясни, че предложението е само за данък сгради, а това са между 25-27% от общата стойност на това, което всеки гражданин плаща. Позицията му обаче не срещна одобрение сред участниците в общественото обсъждане.