Инструменталисти от Музикалното училище, коледари от СОУЕЕ и деца от „Възраждане“ се включиха в традиционния благотворителен спектакъл „Коледа с вълшебство и песен“ вчера в Русенския университет. Празникът се организира от катедра „Български език, литература и изкуство“ и от завършващите четвъртокурсници от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Целта на тазгодишния спектакъл бе да се информират гостите за кампанията на Музикалното училище за събирането на средства за нови инструменти и да се призоват да участват в нея. Празникът бе съпътстван от коледен базар, организиран от студентски клуб „Палитра“, а събраните пари ще отидат за студенти в неравностойно социално положение.