До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основно трудово правоотношение, ако искат да ползват данъчните облекчения за деца чрез него напомнят от НАП. Двете декларации - за ползване на данъчното облекчение за деца и данъчното облекчение за деца с увреждания, са публикувани на интернет страницата на НАП www.nap.bg.
Данъчното облекчение за деца дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата - с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете, с 400 лв. - за две ненавършили пълнолетие деца, с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца.
Данъчното облекчение за деца с увреждания дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. 
Двата вида отстъпки могат да се ползват по два начина. Първият е чрез работодателя, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите от трудови правоотношения на съответното лице в срок до 31 януари 2017 г. Вторият начин е с подаване на годишна данъчна декларация за 2016 г. до 2 май 2017 г. (30 април е в неделя, а 1 май е официален почивен ден). Към нея трябва да се приложи и съответният образец на декларация.
При 10% пропорционален данък облекчението означава, родителите могат да си спестят по 20 лева на дете или по 200 на дете с увреждания.