Индексът на потребителските цени за ноември 2016 г. спрямо октомври 2016 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%, съобщи националната статистика. От началото на годината (ноември 2016 г. спрямо декември 2015 г.) потребителските цени са намалели с 0.5%, за последните 12 месеца се отчита отново дефлация в размер на 0.5%. 
Хармонизираният индекс на потребителските цени, изчисляван по методиката на Евростат, е 99.9%, т.е. месечната инфлация е минус 0.1%. Инфлацията от началото на годината е минус 1.2%, а годишната инфлация за ноември 2016 г. спрямо ноември 2015 г. е минус 0.8%.
Индексът на цените за малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата за ноември е 100.2%, а от началото на годината се отчита ръст на цените с 0.5%. През ноември хранителните продукти са поскъпнали с 0.2%; нехранителни стоки - с 0.3%, а цените на услугите остават на равнището от миналия месец.