Само 25 на сто от българите си представят, че биха могли да стартират собствен бизнес. В Европейския съюз този процент е 39, а в световен мащаб - 43%. Това сочи международно изследване на нагласите към предприемачеството от редовния, седми по ред доклад на Amway.
Индексът на предприемаческия дух в България за 2016 година е 26 пункта, което е най-ниската стойност от всички изследвани държави. Единствено в Япония се регистрира същото ниво на индекса като у нас.
Нагласите за предприемачеството в 45-те държави са събрани чрез присъствени телефонни интервюта. Основните пречки пред стартирането на собствен бизнес са липсата на предприемачески умения и достъпът до финансови и други ресурси, защото у нас все още е трудно да се намери начален капитал за собствен бизнес.
Докладът сочи още, че хората с висше образование имат много по-положителна нагласа към предприемачеството, в сравнение с тези с по-ниска степен на образование.
Възрастовата група между 35 и 49 години е най-позитивно настроена към предприемачеството, висок дял на положителните нагласи има и сред анкетираните на възраст под 35 години.
Средата за правене на бизнес обективно не се е променила спрямо миналата година, но на хората им се струва, че тя не се подобрява достатъчно и това се отразява на желанието им да правят бизнес, показват анкетите. По повечето от изследваните индикатори България заема едно от последните места.