Днес от 19 ч в Галерия 76 в Дубайския международен артцентър ще се открие посмъртна изложба на русенския художник Пламен Монев. Съпругата на Пламен Камелия Монева е написала текст, който е изпратила на организаторите на експозицията, а те са го публикували в дубайски медии. Този текст тя предостави и на русенските медии.

Когато разбра, че ще се открие негова изложба в Дубай, Пламен Монев не знаеше, че му остават само четири месеца живот. Той прие предизвикателството с безкрайна всеотдайност към работния процес. Огромната си творческа мощ, нерв и експресивност впрегна, за да подчини и опитоми определените от него за целта креативни пространства. Върху платната използва освен маслени бои, също и различни материали като специални пасти и лепила, пясък, акрил и други, за да постигне исканите внушения. Крайният резултат показва една конкретика в абстракцията с висок енергетичен баланс.
Провокирани са сетивата ни за осезанието на предмети, образи и невидими човешки присъствия. Прецизното решение на композиционните и идейни проблеми в картините свидетелства за високо ниво първо, на творческото мислене и второ, на реализационния процес. Така Пламен Монев, без да е бил в Дубай, сътвори своя Дубайски дневник от 21 живописни платна. Всяко от тях беше арена на битка на живот и смърт. Пламен спечели тази битка с цената на живота си, защото, работейки по тях, бе в постоянно безумно движение на духа в статус терминалис /гранично състояние между живота и смъртта/.
В този дневник той ни открива своя експлозивен вътрешен свят, прави ни съпричастни на раждането на една картина и сякаш звучи неговият глас: „Ставам неспокоен, когато ще започвам да рисувам, сякаш вече нищо друго не ме интересува. Искам да я видя в съзнанието си, а след това тя ме грабва и съм й подвластен, докато не се появи. Невинаги се получава отведнъж“.
Пак там са запечатани и думите му, че „да си художник не е професия, а поведение във всички измерения“. Етиката и естетиката имаха за него космическо значение. Вярваше убедено, че талантът на художника е дар от Бога, който той трябва да претворява с благодарност, както мидата ревниво пази своя бисер, умножава архаичната прастара красота, за да я върне на света.