Със семинар на тема „VET Factor: Открий таланта си!“ ще отбележи провеждащата се Европейска седмица на предприемача Русенска търговско-индустриална камара /РТИК/. Събитието се организира съвместно с Регионалната служба по заетостта и ще се проведе в сряда, от 10 часа в конферентната зала на РТИК. Целта на срещата е да срещне ученици от горните класове с фирми, за да получат те практическа информация за възможностите за реализация след дипломирането си, както и начините за придобиване на допълнителна квалификация. Ще бъдат разгледани и практически казуси и случаи с млади специалисти у нас и чужбина. По този начин и РТИК ще се включи в трудната битка за намаляване пропастта между професионалното образование и нуждите на пазара на труда - проблем, който все по-остро засяга русенската икономика. 
Това е и основната задача на Европейската седмица на професионалните умения - да направи професионалното обучение и образование по-атрактивно и достъпно.