Система за пожароизвестяване ще бъде инсталирана в сградата на дома за стари хора „Възраждане“. В 4-етажната сграда с партер и сутерен ще бъде поставена пожароизвестителна централа, която ще сигнализира за пожар чрез светлинна и звукова аларма, както и оптично-димни пожароизвестителни датчици с оптимизирана димна камера. Инсталирането на системата ще струва 42 000 лева и в тази връзка общината обяви обществена поръчка за избор на изпълнител, който да изработи проект за поставяне на пожароизвестителна система, да достави и монтира техническото оборудване и да я пусне в експлоатация. Оферти ще се приемат до 12 декември, а на следващия ден комисия ще ги отвори и разгледа.