Учениците от 2 Д клас с класна ръководителка Весела Петкова в Средно училище „Възраждане“ влязоха в ролята на химици, физици, биолози, като участваха в Научна работилница за малки изследователи по проект на сдружение „Европейски инициативи без граници“. Децата правиха опити и така видяха, чуха, пипнаха, вкусиха и усетиха света, който ги заобикаля.
Съвместно с учителката по английски език и информатика Десислава Стоянова 2 Д клас проведе и интегриран урок по английски език на тема „Моето семейство“ в рамките на международния проект „SUPEER!“ по програма „Еразъм+“. Децата сканираха QR кодове чрез мобилни телефони и таблети, а със закодираните думи попълваха свое родословно дърво.