Минималната пенсия се увеличава с 4 лв. от юни 2017 г., като размерът й не може да бъде под 165,25 лв. Това решиха депутатите при гласуването на второ четене в пленарна зала на бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО). 
Депутатите записаха в закона, че от средата на 2017 г. се увеличават възрастта и стажът за пенсия за всички категории труд. Пенсиите ще се увеличат с 2,4% заради увеличаването на тежестта на всяка година трудов стаж във формулата за изчисляването им, като се запазва „таванът“ в размер на 35% от максималния осигурителен доход (910 лв.).
Депутатите одобриха и предложения от правителството ръст на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ с 1 процентен пункт до 18,8% за родените преди 1 януари 1960 г. и до 13,8% за родените след 31 декември 1960 г. С 20 процентни пункта се увеличава пенсионната вноска на служителите от системата на сигурността - до 60,8% за родените преди 1 януари 1960 г. и до 55,8% за родените след 31 декември 1959 г.
Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 и 2017 г. остава 460 лв.
Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители остава 300 лв. Максималния месечен размер на осигурителния доход също остава без промяна на 2600 лв.
Паричното обезщетение за отглеждане на малко дете през втората година от майчинството също остава 340 лв. на месец, както е и в момента.