Военномедицинският отряд за бързо реагиране /ВМОБР/ към ВМА демонстрира в полеви условия възможностите за реагиране при ликвидиране на последствията от бедствени ситуации с голям брой пострадали при авиационно събитие и провеждане на спасителни, неотложни медицински дейности и евакуация на пострадали по въздух в есенно-зимни условия.
 

Ръководител на учението бе началникът на ВМА генерал-майор член-кореспондент професор Николай Петров, д.м.н.. На летище „Враждебна”, където се проведе занятието присъстваха и двамата заместник-началници на болницата - полк. проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS и полк. проф. д-р Румен Попов, д.м..
 

Преди началото проф. Любомир Алексиев разясни какви са целите на това планирано, тренировъчно мероприятие. Екипите показаха на практика стандартните оперативни процедури при инцидент по време на приземяване на военно-транспортен самолет, превозващ войскови контингент за ротация при изпълнение на мисия извън страната. 
 

В района на военно-въздушната база има голям брой пострадали и поради невъзможност за справяне със ситуацията с наличните сили и средства, се налага активиране на ВМОБР. С разрешение на началника на ВМА екипите пристигат на място, за да развърнат медицински пункт Роля 1 в две палатки и преден хирургичен отряд в състав: два хирургични, два реанимационни и един терапевтичен екип с два реанимобила, една автооперационна и една автореанимационна със съответното оборудване.
 

В района на летището в голяма палатка се разкрива авиомедицинско евакуационно звено с 20 легла за приемане на пациенти, нуждаещи се от авиомедицинска евакуация към специализирани здравни заведения.
 

Пациентите със стабилизирани жизнени функции се транспортират от предния хирургичен отряд към авиомедицинското евакуационно звено за наблюдение и изчакване на евакуация по въздух. Оттам се транспортират до самолет, оборудван за превозване на пациенти по въздух и се настаняват под контрола на военномедицински екип за авиомедицинска евакуация.
 

А след края на учението, ръководството на ВМА изрази задоволство от видяното.
 

На този етап, аз и моите заместници сме доволни от разиграната ситуация и най-вече за това как е отиграна като срокове и организация, коментира началникът на болницата ген.-майор проф. Николай Петров.
 

Последва и анализ и преценка на пропуските с цел отстраняването им до следващото учение. 
 

Това занятие е третото за тази година. Стремим да намерим това, което не е наред и да го решим, коментира още проф. Петров и даде за пример двете нови палатки, които са отчетени като недостатък предния път и вече са набавени.
 

Дооборудването ще продължи, заяви още той.
 

Относно кадровия въпрос, проф. Петров подчерта, че всички членове на ВМОБР са добре обучени, имат своя рефлекс и отговорност.
 

Това са специалисти с различни специалности и в клинично отношение са много добре подготвени. Целта ни е да отработим организацията на мястото на събитието, коментира от своя страна и полк. доц. Александър Парашкевов, д.м. - началник на отряда.
 

Той подчерта, че съставът на екипите се определя в зависимост от инцидента и травмите на пострадалите. Относно времето за активизиране на ВМОБР полк. Парашкевов поясни, че звеното не е Бърза помощ: Това са специалисти с различни специалности и активирането на отряда става при специални случаи, когато се очаква да има много жертви и доста продължително време се работи на терен.