Разликите в изплащаните в Русенско ренти достигат 51 лева, става ясно от публикуваните тези дни актуални данни на областната дирекция „Земеделие“ за средните рентни плащания по землища. Рекордният наем за ниви е в Джулюница, където арендаторите плащат на собствениците по 71 лева на декар. На другия полюс е Екзарх Йосиф, където по традиция се дават най-ниските ренти - 20 лева/декар.
Средното рентно плащане се определя на база среднопретеглени стойности на наемите, отразени в сключените арендни договори за всяко землище. Тъй като пазарните нива растат, статистически определяните числа ги следваха досега с известно закъснение заради сключваните договори за по-продължителен срок, които не се актуализират черно на бяло.
В Борово средните ренти варират между 20 и 28 лева за декар, в Бяла - от 21 до 35 лева, във Ветово - между 46 и 50, в Две могили - 25-39 лева, в Иваново - 29-48, Русе - 42-66, Сливо поле - 24-55, Ценово - 40-71.
Средното рентно плащане няма само статистическа стойност, тъй като на негова база се изплащат сумите за т.нар. бели петна - земеделски парцели, които се обработват без за тях да има подписан договор между собствениците и арендатора. Такива случаи има немалко при липсващи от страната притежатели на ниви или когато за един парцел има много наследници, които не могат да се разберат или упълномощят за сключване на договор.
 Обработваните без договор ниви в Русенско са над 15 000 декара. По закон при това положение арендаторът, който ги е засял и ожънал, трябва да внесе авансово цялата рента, изчислена на базата на средното плащане за землището за миналата стопанска година. Парите се плащат по сметка на областната дирекция „Земеделие“ - Русе и стоят в извънбюджетни сметки в рамките на 10 г., през който период могат да бъдат потърсени от собствениците им. Тази година сумите за всичките 83 землища в областта бяха събрани през февруари.