С около 20% ще се завишат годишните задължения за собственик на имот за данък и за такса битови отпадъци съгласно готвената промяна в наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе. 
Както „Утро“ вече съобщи, тя ще влезе в сила от 1 януари 2017 година. Предстои предложението на кмета Пламен Стоилов да бъде обсъдено на сесията през декември, като тече и срокът, в който се предоставят предложения и становища по проекта. Те могат да бъдат внесени в деловодството на общината или да бъдат изпратени на имейл [email protected] 
Единствено ще бъде променен данък сгради, като той ще бъде увеличен с 0,8 промила, тоест от сегашната ставка 1,2 ще стане 2. С въвеждането на 2 промила се очаква налогът на собственик на основно жилище в панелен блок на Русе да се увеличи от 5 до 11 лева в зависимост от площта. Съответно в централна градска част за основно жилище в монолитна сграда завишението ще е от 15 до 25 лв. 
Конкретни примери за тристайно жилище показват, че при заплатени за 2016 година общо 53 лв. с предлаганото увеличение за 2017 г. налогът би станал 63 лв. За монолитен двустаен апартамент от 70 кв.м. в центъра на града от 102 лв. ще стане 122 лв. 
Вдигането на данък сгради от 1,2 на 2 промила се налага заради невъзможността да се балансират всички разходи с настоящите ставки на местните данъци, дори и при спазване на принципите на целесъобразност, ефективност и ефикасност. Необходимо е търсенето на нов приходоизточник или завишаване на съществуващите, за да се минимизира рискът от допускането на просрочени задължения във връзка с реализиране на основни и приоритетни дейности и проекти, е посочено в предложението.
За основно жилище ще се заплаща с 20.2% повече общо годишно задължение за данък и такса битови отпадъци, като при таксата няма промяна. Това средно годишно е около 9-10 лева. Има ли човек имущество, дължи данък върху недвижимите имоти. Когато човек притежава имоти, има отговорност към тях, коментира шефката на общинската дирекция „Местни данъци и такси“ Даниела Робева. 
Сравнителният анализ на данъка по общини показва, че в Бургас той е 1,75, във Варна - 2,00, във Велико Търново - 2,50, а в Плевен - 2,90 промила.