Популярни румънски народни песни и танци, пхарактерни за Гюргевския регион, ще изпълнят специално за русенци артистите от фолклорен ансамбъл „Дойна Дунари“ от Гюргево. 
Фолклорният спектакъл на артистите от отсрещния бряг е посветен на предстящото отбелязване на националния празник на Румъния на 1 декември. 
Ансамбълът ще гостува в Русе по покана на Асоциация Еврорегион Данубиус в понеделник, на 28 ноември, от 17.30 ч в Пленарна зала. Входът е с свободен. 
„Дойна Дунари“ не е непознат за русенци - певците и танцьорите са участвали в „Златната гъдулка“, във фестивала „Да се хванем на хорото на Текето под небето“ в лесопарка „Липник“, във фестивала „Жива вода“ в Две могили и др.