Опашка от студенти на Русенския университет се изви вчера пред масичката, където момичета и момчета в китайски национални костюми изписваха български имена с туш и китайски йероглифи. Това беше една от атракциите, които посрещаха зрителите на Втория фестивал на китайската култура, който се проведе снощи в Канев център. Деца и възрастни правиха демонстраци на ушу и тайчи, танци и песни на китайски и български се редуваха на сцената, като много погледи събра китайското модно шоу. 
Преди това в Ректората на РУ бе открита класна стая за изучаване на китайски език, която отвори врати благодарение на Институт „Конфуций“. И сега имаме студенти, които изучават китайски, но се надяваме в тази зала много повече младежи, а и други русенци, да почерпят повече знания за вашите традиции и култура, каза пред гостите от „Конфуций“ ректорът проф.Велизара Пенчева.