Дали ще може да бъдат сключвани нови договори по програмата за саниране, зависи от това дали тя ще получи подкрепа и мандат от Народното събрание след одобряването на бюджета за 2017 г. и даването на мандат за увеличаване на бюджета на програмата с още 1 млрд. лева. Така ще може да се гарантира, че финансирането на нови договори през Българска банка за развитие ще продължи през следващите години. В противен случай договорите, които бъдат сключени, ще са финансово необезпечени. Това каза регионалният министър в оставка Лиляна Павлова на работна среща вчера с Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. 
Павлова подчерта, че предупреждението за временно спиране на сключването на нови договори с изпълнители за техническо и енергийно обследване, както и за строително-монтажни работи над размера на наличния бюджет от 1 млрд. лв. е задължение на всеки регионален министър съгласно условията и правилата на програмата за саниране. Тя потвърди, че работата по сградите, за които вече са сключени договори с изпълнители и са част от договорите с Българската банка за развитие, може да продължи, тъй като необходимите за целта средства са част от гарантирания ресурс. Нови търгове за избор на изпълнители на техническо и енергийно обследване и на строително-монтажни работи обаче могат да бъдат обявявани единствено под условие за осигуряване на финансов ресурс.