Производствените цени в селското стопанство намаляват с 5.7% през третото тримесечие на 2016 г. спрямо същото тримесечие на 2015 г., съобщава Националният статистически институт (НСИ). Индексът на цените в растениевъдството намалява с 6.0%, а в животновъдството - с 3.5%. Спрямо 2015 г. цените на селскостопанската продукция отбелязват спад със 7.8%. По-евтиното производство е причина основните хранителни стоки да остават на стабилни нива и дори да поевтиняват през последната година.
През третото тримесечие на 2016 г. спрямо същото тримесечие на 2015 г. се наблюдава спад в цените на зърнените култури с 9.5%, на техническите култури - с 2.7%, на фуражните култури - с 13.3%, и на картофите - с 6.2%. По-високи са цените на пресните зеленчуци - с 5.9%, и на пресните плодове - с 2.6%.
Живите животни се купуват с 4.6% по евтино, а животинските продукти поевтиняват с 3.0%. Най-голямо е намалението в цените на едрия рогат добитък - с 16.5%, резултат най-вероятно от масовите разпродажби на крави от спиращите работа малки млечни ферми. Цените на домашните птици падат с 5.7%, а на свинете - с 1.3%. Прасетата обаче поскъпнаха през последното тримесечие заради изчезналото в цяла Европа свинско и от началото на годината се регистрира поскъпване с 3 на сто.
При животинските продукти най-голямо е намалението в цените на кокошите яйца за консумация - с 30.5%, и на пчелния мед - с 23.4%.