Кантората на нотариус Цвятко Миланов, който почина внезапно преди седмица, бе запечатана от председателя на Русенския районен съд Пламен Ченджиев. 
Причината за това е именно кончината на 90-годишния бай Цвятко, тъй като законът предвижда, че при смърт се губи нотариалната правоспособност, а служебния архив на кантората трябва да се запечата. Действията са инициирани от наследниците на известния от десетилетия юрист.