Излезе от печат научен сборник с доклади от проведената през април национална научна конференция с международно участие „Виното - история и вдъхновение“, организирана от регионална библиотека „Любен Каравелов“. В изданието са поместени 35 научни доклада и съобщения на специалисти от България, Полша, Румъния, Украйна и Китай. Сборникът съдържа три тематични раздела: „Виното - туристически и икономически измерения“, „Виното - история, бит и съвремие“ и „Виното - лингво-културологични и творчески интерпретации“.