Да се изработви нова наредба, която регламентира, че всеки, който прави някакъв ремонт - планов или авариен, трябва да възстанови цялата улична настилка, а не само компрометирания участък, настоява кметът Пламен Стоилов. Причината за създаването на новия документ е, че 2017 ще е годината на мащабното строителство, като ще се ремонтират десетки улици, тротоари и междублокови пространства. Не можем да допуснем безразборното им разкопаване след такава голяма реконструкция, която предстои, аргументира се Стоилов. 
За целта бе сформирана работна група от представители на общината и общински съветници, които ще създадат нова наредба за възстановяване на техническата инфраструктура на територията на общината.
Една от целите на Закона за устройство на територията е качественото извършване на строителството и на възстановителните работи, както и недопускане на създаването на опасност за живота и здравето на гражданите и нанасяне на вреди върху чужди недвижими имоти. Законът предвижда осъществяване на контрол по строителството от общинската администрация и реализиране на административно-наказателна отговорност, ако се установи, че възстановителните дейности не са извършени или пък са извършени некачествено, припомнят от общината.