Актрисата от русенския драматичен театър Евгения Явашева подари на Историческия музей ценен албум със снимки на своя дядо полковник Антон Явашев и баща си д-р Стойчо Явашев. Евгения е правнучка на академик Анание Явашов - български просветен деец, археолог и ботаник (1855-1934 г.). Той е родоначалник на голяма и забележителна фамилия, от която са и внуците му - световноизвестният художник Кристо (Христо Явашев) и актьорът Анани Явашев. 
Сред ценните снимки, дарени от русенската актриса, са неизвестен досега портрет на съпругата на академика, чехкинята Анна Трунечек, както и снимки от живота на Антон и Стойчо Явашови преди Втората световна война. В семейния архив е запазено и оригинално писмо от техния приятел, известния търновски художник Ангел Каранешев (1906-1974 г.), придружено от пощенски картички от репродукции на негови картини и автограф.