Средната работна заплата в Русенско отчита впечатляващ ръст от 13,2 от септември 2015 до септември 2016 г., показват данните на националната статистика. Работещите по трудов договор са получавали през второто тримесечие на тази година по 795 лева месечно, при 785 лева за второто тримесечие и 702 лева преди година. 
За последните 12 месеца възнагражденията са нараснали с 93 лева. Така Русе компенсира още малко изоставането си спрямо средната за страната заплата, която през последното тримесечие намалява от 946 на 941 лева.
Всъщност ако се изключи от сметките столицата София, където работят над 700 хил. човека и средната заплата е 1272 лева, ще излезе, че средностатистическият русенец печели над средното в страната. Това показват данните и за нашия Северен централен район, където средната заплата е малко по-ниска - 777 лева. В него нашата област е първенец по ръст на възнагражденията за последната година. Във Велико Търново заплатите растат с 4,7%, в Габрово - с 6%, в Разград - с 6,2%, и в Силистра - с 10.2 на сто. 
Картината обаче не изглежда толкова радостно, ако се сравним например с най-често спряганата ни за конкурент област Стара Загора. Там средната заплата е 930 лева - със 17% повече. Всъщност изоставаме и от Разград, на който много русенци гледат като на някаква регионална провинция. В стопилия се по население колкото един русенски квартал град обаче средната заплата е 836 лева или с 41 лева по-висока.
Въпреки че още догонваме средните нива и изоставаме от преки конкуренти, е очевиден фактът, че регионалната икономика върви нагоре. За последните 12 месеца местният бизнес, въпреки влошаващата се международна ситуация и неблагоприятна бизнес среда, е успял да разкрие 2283 нови работни места. С толкова, според статистиката, е увеличен броят на работещите по трудов договор. Нарасналата нужда от работна ръка е положителен факт, който обаче поставя все по-остри проблеми пред бизнеса, чиято нужда от квалифицирани кадри се задоволява все по-трудно и по-трудно. Според мнозина предприемачи тази тенденция вече се превръща в спирачка пред ръста на цялата местна икономика.