Банковите такси за работа с налични пари ще продължат да се качват, но все по-евтино ще е електронното банкиране. Лихвите падат, но кредитирането също. Това обяви Петър Андронов, председател на Асоциацията на банките в България и изпълнителен директор на СИБанк пред БНТ.
Размерът на съществуващите такси, които събират банките за различни услуги, непрекъснато се покачва и това е световна тенденция, каза банкерът. В същото време банките все повече ще насърчават хората да прибягват до безналични разплащания, цените на които ще спадат.
Ниските лихви са втори елемент от мотивацията за търсене на кредит, първият е стабилността за продължително време, посочи той. Стабилността е факторът, който подкрепя куража на бизнеса да инвестира, в противен случай плановете се отлагат във времето, допълни банкерът.
Той даде пример с това, че в момента лихвите са на най-ниското си равнище от 25 г. насам, но ръстът в кредитирането на бизнеса е 1% годишно при 70% ръст в периода 2006-07 г.
Банкерът обаче предупреди, че ако може да се очаква още известен спад при лихвите, след това ще започне покачването им и това трябва да се има предвид от хората, които взимат дългосрочни заеми, като ипотечните, например. Ако такъв кредит е за 30 г. например, това е дълъг период, през който ще има многократна промяна на лихвените равнища и кредитополучателят трябва да прецени дали ще има възможност да плаща през целия период, посочи той.