Само русенската фирма „Гео Чонов“ е кандидат за повторната поръчка за изработването на план и идея за преобразяване и облагородяване на лесопарк Липник. Участникът е само един, тъй като това беше покана до определени лица съгласно Закона за обществените поръчки, след като първата процедура се провали поради липсата на кандидати. Фирмата, която ще изработи подробен устройствен план за Текето, е с широк предмет на дейност и се управлява от Павлин Пеев и Георги Чонов. Целта на проекта е благоустрояване на парка, цялостно осъвременяване, реконструкция и превръщането му в атрактивна зона за отдих, спорт и забавление. Прогнозната стойност на поръчката е 39 720 лева.