Русенската областна дирекция „Земеделие“ обяви класираните на първо и второ място в търга за седем бивши стопански дворове. Парцелите, останали от отдавна разформированите АПК, бяха разиграни още през септември, но класирането е одобрено от министъра на земеделието и храните едва в края на октомври.
За всичките 7 имота в землищата на Кривня, Глоджево, Тръстеник и Бистренци има подадени оферти, но наддаване има само за два от тях. Терените са с размер от 1 до 10 декара, незаети със сгради и съоръжения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване. Началната тръжна цена варираше от 4381 до 24 466 лева. Три от тях в землището на село Бистренци взема „Агрофактор“ ЕООД. Спечелилите търга имат 14-дневен срок да направят плащането, за да придобият имота.
През миналата година ОД „Земеделие“ предложи на търг 14 бивши стопански дворове за суми между 1180 и 23 194 лева. В момента тече процедурата за още един в землището на Смирненски, община Ветово.