Едва 6 сгради с 20 нови жилища са въведени в експлоатация в Русе през третото тримесечие на годината, става ясно от данните на националната статистика. Броят им намалява спрямо същото тримесечие на предходната година, когато бяха отчетени 8 сгради с  30 жилища. 
Данните на статистиката показват, че въведените в експлоатация сгради са най-вече еднофамилни къщи. Сред жилищата преобладават тристайните - 8.5 са с по две стаи, а едностайните са две. Имаме и три палата с 6 и повече стаи. По тази причина Русе води убедително това тримесечие в класацията по средна полезна площ на жилище - цели 170.4 кв. м. След нас остава София - 144.2 кв. м, а най-малка площ имат новите жилища в областите Шумен /57.6 кв. м/ и Бургас /68.0 кв. м/.
От шестте сгради 4 са тухлени, а 2 със стоманобетонна конструкция.
Строителство на нови домове върви ту нагоре, ту надолу в последните 1-2 години, като ясна тенденция не може да се очертае. Наскоро статистиката отчете по-значителен ръст в издадените разрешителни за строителство, но дали всички проекти ще стартират и ще се реализират по план тепърва предстои да се разбере.
Жилищното строителство буксува не само в Русе, но и на национално ниво. Спрямо третото тримесечие на 2015 г. въведените сега в експлоатация нови сгради са със 101 по-малко, или със 17.5%, а жилищата в тях намаляват със 77, или с 3.1%.
Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 84 сгради с 624 жилища в тях, Бургас - 82 сгради с 822 жилища, и Пловдив - 54 сгради със 184 жилища.