За осма година зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент Мария Габриел организира конкурс за ученици на европейска тематика на тема „10 години България в ЕС: резултати и предизвикателства“.  
Конкурсът е разделен в две възрастови категории: ученици от 8 и 9 клас ще пишат есе, а от 10 до 12 клас ще правят мултимедийна презентация. До 10 декември конкурсните работи се изпращат на [email protected] Във всяка категория ще бъдат присъдени по 5 първи награди - посещение на ЕП в Брюксел, и 5 поощрителни - посещение на държавна институция в София.