Академични и бизнес представители от Югоизточна Европа и Германия си дават среща в Русе, за да разработят основните направления и приоритети на корпоративната социална отговорност в спецификата на социално-икономическото развитие на България, Румъния, Македония, Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Хърватска, Германия. Академичните партньори са част от интернационалната мрежа по предприемачество и иновации „Решица“, действаща успешно от 2009 г. насам, и в която Русенски университет „Ангел Кънчев“ в лицето на факултет „Бизнес и мениджмънт“ е съосновател.
Международният форум ще се проведе на 27-28 октомври в университета. Първата работна сесия ще бъде модерирана от проф. Петер Шулте и проф. Герд Васенберг, а ключови презентации ще имат проф. Иван Михайлович и проф. Василика Куме. В заседанието със свои изказвания и препоръки участват ръководители на бизнес, неправителствени и обществени организации на национално и регионално ниво, сред които Община Русе, „Еконт експрес“, „Доминекс Про“, „Стартъп Фактори“, Национален алианс за корпоративна отговорност, Асоциация на индустриалния капитал, Русенска търговско-индустриална камара, Ротари клуб - Русе.
Важен момент в програмата за 28 октомври е създаването  на Декларация „Русе - Разбирането за корпоративната социална отговорност“, обединяваща възгледите на участниците и представляваните от тях институции относно целта, заинтересованите страни и същността на социалната отговорност на бизнеса сред държавите от Югоизточна Европа.