Общината ще освободи още едно квартално паркомясто от стар и изоставен автомобил, става ясно от заповедта на кмета Пламен Стоилов за принудителното премахване на поредната трошка. Този път това е червено „Пежо 405“ без регистрационен номер, което е изоставено върху терен общинска собственост до блок 112 в квартал „Чародейка Юг“. До вдигането на трошката се стигна, след като комисия е извършила проверка и е установила, че автомобилът не е минавал технически преглед през последните две години. На возилото е залепен стикер-предписание за доброволно преместване още през март, но след повторна проверка през юни е установено, че тримесечният срок не е спазен. Червеното изоставено пежо ще бъде транспортирано до центъра за разкомплектоване.