Зона за атракциони, детски и спортни площадки, крайбрежна зона с плажна ивица и подходящо парково оборудване, както и места за краткотраен и дълготраен отдих и за масови културни мероприятия ще са основните акценти при застрояването на западен парк „Приста“. 
В момента се изработва подробен устройствен план от варненската фирма „Фрибул“, с която общината сключи договор на 19 октомври за 18 000 лева. Очаква се до два месеца планът да е готов, след като от фирмата подробно проучат и анализират района, прилежащото застрояване, наличната инфраструктура и съществуващата растителност. 
С проектирането се очаква да се подобри визията на парковата среда, включително и системата за сметосъбиране. Освен това ще се улесни достъпът до обектите в зоните, като ще се осигури безопасно движение за пешеходци и велосипедисти. 
Особено внимание ще се обърне на дървесната растителност и ще се обогати декоративната. Предвидени са спортни, обществено-обслужващи дейности, кътове за отдих, парково осветление, заведения за хранене, тоалетни.