Заболеваемостта от онкологични заболявания нараства през 2015 г. спрямо предходната година, но остава под средните за Европейския съюз стойности. Това е записано в годишния доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия за 2015 г., разгледан днес от правителството, съобщи Dnevnik.bg.

В документа е направен анализ на рисковите фактори за здравето, включително околната и трудова среда и вредни навици като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, наркотици и др.

Докладът отчита трайна тенденция за намаляване броя на населението и неговото застаряване но и някои положителни тенденции по отношение на преждевременната, детската и майчината смъртност.

През 2015 г. Намалява заболеваемостта от туберкулоза, а нивата на заразни болести и паразитози остават ниски.