Работата по премахването на тапата на Дунав мост и разширението на изхода от пътя Русе-Силистра, която стартира ударно и после тихо зацикли, ще бъде рестартирана. Дейностите по обекта бяха разделени на две, като за първата половина отговаряше национална компания „Железопътна инфраструктура“, която изпълни задълженията си с изграждането на новия жп подлез. Сега строителните работи са в ръцете на Агенция „Пътна инфраструктура“, откъдето обявиха обществена поръчка за избор на изпълнител за реконструкцията и удвояването на ширината на пътя Русе-Тутракан-Силистра. Това се налага, тъй като високата интензивност на движение в района на Дунав мост и множеството странични отклонения в сравнително късия участък, включително с леви завои, затрудняват шофьорите и създават сериозни предпоставки за инциденти.
Предвижда се да се изгради второ платно за движение от кръговото кръстовище, като по този начин ще се подобри пропускателната способност, безопасността и комфортът на движение в този натоварен пътен участък, който се явява продължение на бул. „Тутракан“. Съществуващото платно ще бъде частично преустроено, като за целта лявата бордюрна линия и част от ширината на настилката ще се разкъртят. Платното за еднопосочно движение пък ще бъде дооформено с две ленти по 4 метра. Ще бъдат изградени нови бордюри, които ще бъдат съобразени с преоформената настилка. За отводняването на пътните платна ще бъде изграден нов канализационен клон и разположени в новото платно дъждоприемни шахти. За заустване на дъждовните води от новопроектирания канализационен клон е предвиден канализационен участък от тръби. Ще бъде направено и ново улично осветление с натриеви лампи. 
Всичко това ще струва 1 800 000 лева, които са осигурени от държавния бюджет. Срокът за изпълнение на строителните работи ще е 4 месеца. На 25 октомври предстои да стане ясно кои са фирмите, които искат да се захванат с реконструкцията и удвояването на пътя Русе-Силистра, като след това специална комисия ще извърши и класиране на офертите. След като работата бъде довършена ще се сложи край на струпването на тирове и на задръстванията, които тормозят всички шофьори. 
Междувременно тече и обществена поръчка за строителен надзорник на обекта, която е на стойност 36 000 лева, а офертите на кандидатите по нея ще бъдат отворени на 7 ноември.