Собственик на земи, който не получавал разбиране от страна на арендатора по отношение на рентата, която трябва да му се плаща, се обърна с искане за справедливост към съда.
Мъжът притежава 40 декара ниви в Червена вода, за които до 2018 година имал сключен договор за отдаване под наем. Земеделецът, който ги обработвал, обаче бил непоколебим - плащал 30 лева рента на декар и не искал да чуе да се бръкне по-надълбоко в джоба. Собственикът на земите правил опити за постигане на консенсус, като изтъквал променената пазарна обстановка и повишените в цялата страна ренти, но без резултат. Затова накрая поиска от съда да застави арендатора да му вдигне рентата от 30 на 70 лева за декар.
Районните съдии отчетоха, че собственикът действително има право да претендира за повече пари и увеличи рентата на 52.50 лева за изтеклата земеделска година. Решението може да се обжалва. 
Това е втори идентичен случай в рамките на броени седмици, при който съдът се намесва в отношенията между земеделци и собственици заради ниските ренти.