Няма отклонения от нормалните нива на показателите във въздуха, нито следи от необичайни вещества или замърсявания. Така може да се обобщят резултатите от допълнителните измервания, които бяха разпоредени от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева  след лавината от притеснителни сигнали за зловония. В същото време обаче през цялото време на проверките край сочения за виновник от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ завод „Монтюпе“ непрекъснато се е усещала неприятна миризма.
Между 25 и 28 септември екип на Изпълнителната агенция по околна среда е извършил специална проверка - измервания с преносим газхроматограф. Те са правени в районите с най-много регистрирани сигнали - „Възраждане“, „Здравец изток“, около площадката на „Монтюпе“ и в местността „Левента“ като контролен пункт. В жилищните райони не са засечени необичайни летливи органични газови съединения, а край завода за авточасти през целия период на пробонабиране се е усещала неприятна миризма. 
Извършените измервания и анализ край компанията са показали наличие на производни на бензена, което потвърдиха и резултатите от измерванията на 24-25 септември. Освен тези показатели при измерването са открити следи от фенол и амини. Предстоят количествени измервания на определени показатели, съобщават от РИОСВ.
Данните от станциите за контрол на качеството на въздуха в кварталите „Възраждане“, „Здравец изток“ и допълнителната станция, изпратена от Варна, по бул.“България“ не показват да има отклонения от нормите на следените показатели. Регистрирани са единични незначителни превишения на фините прахови частици.
Между 12 и 17 септември пък в два пункта кв.“Здравец изток“ и района на Индустриалната зона са проведени измервания за наличието на фенол в атмосферния въздух. Тестовете са извършвани в часовете от 20 до 23 часа и от 4 до 7. Резултатите показват, че нивото на фенола във въздуха е под допустимото. 
Иначе от екоинспекцията съобщават, че с направените измервания няма да сложат край на проверките. Напротив - до средата на ноември, заедно с представители на общината, планират да влязат да инспектират 10 завода в двете промишлени зони. А от 12 септември до 12 октомври са проверени общо пет дружества - „Монтюпе“ ЕООД, „Лубрика“ ООД, „Билбобул“ ООД, „Найден Киров“ АД и „Полихимтех“ ЕООД. Като „Монтюпе“ вече е в процедура по преразглеждане на комплексното си разрешително.