Глоба от 300 до 1000 лева заплашва жителите на Бяла, които не почистят от отпадъци тротоарите и другите площи общинска собственост. В това число влиза разчистването на струпалите се всякакви битови и строителни боклуци, както и на излезлите от употреба моторни превозни средства. На едноличните търговци или юридическите лица пък ще се налага имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лева. Това всъщност са разпоредбите от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бяла, а заповедта на кмета Димитър Славов цели да се предотврати натрупването на отпадъци, които имат вредно въздействие върху здравето и околната среда.