184 сигнала, подадени по електронна поща и на зеления телефон, и 5 жалби са постъпили през изтеклия септември в Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. Около 70% от оплакванията са били за неприятни миризми, които са се носили във въздуха между 22 и 8 часа, сочи отчетът на екослужбата. 
В доклада се посочва още, че заради зловонията, оприличени на „изгорял бакелит“, са били сформирани екипи, които са обхождали града между 20 и 22 часа, както и между 5 и 8 часа. Така на 10 и 11 септември, при две проверки, визуално бил откроен облак от емисии над хале номер 3 на „Монтюпе“ ЕООД, който при източен вятър се разпространявал към кварталите. За това на завода за авточасти е връчен акт за неспазване на условията в комплексното му разрешително, а 108-те люка на покрива на халето, от което са бълвани миризми, са пломбирани. Сезирани са били още редица институции, между които Инспекцията по труда, РЗИ и РДНСК. По разпореждане на Окръжна прокуратура и по заповеди на областния управител Стефко Бурджиев и кмета Пламен Стоилов е сформирана междуведомствена комисия за пълна проверка на промишлените предприятия в града, които са потенциален източник на неприятни миризми. 
От средата на месец септември се осъществяват извънредни проверки, включително се извършва и контрол на организираните източници на вредни емисии. Резултатите ще бъдат анализирани след приключване на всички измервания. За качествено определяне на органичните замърсители в състава на неприятните миризми експерти от Плевен извършиха с преносим газ-хроматограф измервания в определени точки в Русе и в района на „Монтюпе“. След анализ на резултатите ще бъдат предприети съответните последващи действия, казват от РИОСВ.
Иначе екоинспекцията отчита, че през септември е извършила 83 проверки на 62 обекта. От тях 33 са били планови и 50 извънредни. Издадени са 4 наказателни постановления за 519 000 лева като половин милион от тях всъщност е глобата, наложена на „Монтюпе“.

Протест-концерт с оперни изпълнения

Поредният протест с настояване за контрол на въздуха в Русе ще премине под формата на концерт, планират организаторите. Засега е ясно, че в недоволството, облечено в нетрадиционна артистична обвивка, ще се включи оперно трио. Това впрочем са трима певци, които са сред най-активните в протестите, които започнаха от средата на септември. Организаторите са отворени и към още участници с музикални дарби, които да обогатят програмата.