Земеделският министър Десислава Танева е започнала преговори с големите вериги, за да предлагат те повече българска земеделска продукция. Тя посочи, че ако не се стигне до консенсус, ще се наложи да се помисли за регулация.
Инициирала съм комуникация с веригите, за да се справим с липсата на българска земеделска продукция в тях, като съм посочила, че все пак и искането на потребителите трябва да се удовлетвори. Две от веригите са върнали предложения. Ако нямаме договорки, ще трябва да се помисли за регулация, каза Танева.
Основните проблеми на земеделците с големите вериги са свързани с обема на производството. Много от производителите няма как да стигнат до тях, понеже нямат възможност да осигурят изискваните обеми с еднакво и постоянно качество за зареждане на всички търговски обекти от съответната верига. 
Друг проблем са ниските изкупни цени и високите за потребителя.
Идеята да се заставят веригите да предлагат задължително някакъв процент българска продукция се дискутира отдавна, но остава доста спорна. Макар че ще донесе несъмнени ползи за родните производители, ефектът за клиентите вериги вероятно ще бъде обратен - вместо да купуват някаква вносна стока, която досега им се е струвала изгодна, те ще трябва да плащат повече за еквивалентната такава родно производство. Затова повечето икономисти я отхвърлят като ограничаваща пазара и свободната конкуренция. Друг вариант за получаване на повече достъп на българските производители до големите вериги е тяхното сдружаване за обезпечаване на непрекъснати и в съответстващи обеми доставки. В България в определени сектори е постигнато сдружаване на 5% от производителите, докато в северните страни например е 80%.