Глоба от 2000 лева за това, че френската компания „Монтюпе“ не е извършила техническо обследване на ефективността на работа на аспирационните и вентилационните системи в производствените помещения, включително ефективността на работа на пречиствателните съоръжения от оторизирана в България фирма, потвърди Районният съд. Решението обаче може да се обжалва.
Поредната парична санкция на завода за авточасти е наложена от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в началото на февруари тази година. Повод за глобяването му станала поредна проверка през 2015-а, когато екоинспекцията връчила предписанието за обследване на аспирацията и вентилацията. Срокът за това изтичал в средата на ноември, но препоръката така и не била изпълнена. Затова се стигнало до акт. Съставянето му обаче закъсняло, а през това време от компанията вече били изпълнили предписанието, макар и извън указания срок. Затова според „Монтюпе“ те не заслужават глобата и я обжалваха, но съдът прецени, че санкцията е съвсем правомерна и я потвърди.