С „Молитва за България“ започна срещата на пенсионерски клубове от Русе, Бяла и Ценово, посветена на Международния ден на възрастните хора. Домакините от Ценово посрещнаха гостите си с китка здравец и питка с шарена сол. В парковата зона в центъра на селото ентусиасти изпробваха уредите за стрийт фитнес. След това участниците в срещата разгледаха в читалището експозицията за фолклорния събор „Ценово пее и танцува“, а местният краевед Иван Томов разказа богатата история на селото. След това празникът продължи с много песни, смехове и закачки.