Различни видове тръби за питейна вода, които да бъдат подменяни при аварии през следващите 2 години, търси да купи русенското ВиК. Затова дружеството обяви обществена поръчка за 3 240 000 лева с ДДС с цел да намери доставчик.
Сред най-важните изисквания са тръбите да не са употребявани досега и да са произведени най-рано през 2013 година, гаранцията им да е минимум 60 месеца и да отговарят на изрично упоменати стандарти.
Водещият критерий при избор на победител ще бъде най-ниската цена, а оферти ще се приемат до 5 октомври.