Фокусът във всички случаи е отделният български гражданин. Това заяви председателят на парламента - кандидат за президент от ГЕРБ Цецка Цачева по време на дискусионен форум на тема „Сигурност и устойчивост на българския бизнес и политика”.

„Темата днес е темата, която вълнува всички ни без значение дали сме в политическата сфера, бизнеса, работим в изкуството или културата, тъй като сигурността има много аспекти и много гледни точки, по които би могла да се коментира. В днешния глобален свят пред лицето на съвременните предизвикателства, пред множеството кризи, които в глобален план застрашават всеки един от гражданите на планетата има необходимост да дискутираме, да търсим начините, пътищата, средствата, за преодоляване на тези кризи, за да се постигне устойчивост и преди това сигурност”, каза Цачева.

„Във всички гледни точки на коментара на сигурността –национална, политическа, икономическа има нещо, което стои в основата и което за мен като председател на парламента винаги е било опорна точка, по която да работим по тези проблеми, е всекидневната сигурност на човешкия живот, на отделния гражданин, който трябва да има гарантирана от държавните институции сигурност за живота, собствеността, качеството на живота си, предвидимост за възможността да инвестира, изучава децата си. Фокусът във всички случаи е отделният български гражданин”, заяви Цачева.

Според нея с оглед на компетентността на отделните институции НС винаги е откликвало на тези потребности на хората, като е държало сметка за целите, които правителствената програма е фокусирала. Председателят на парламента обясни, че 38% от общия брой на законодателните актове, приети 43-то НС са пряко или косвено насочени към решаване на проблеми на бизнеса в България. „Този дял е повече от 2 пъти от законодателните актове или инициативи, насочени към държавната администрация. Още от сега този състав на НС на практика е превърнал в приоритет на дейността си подобряване на условията на бизнес средата, подобряване на публичната регулация и развиване на условията на конкурентоспособността”, подчерта Цецка Цачева.

Тя посочи, че голямата крачка, която парламентът е направил в началото на тази година, е промяна в Закона за нормативните актове, който влиза в сила от 1 ноември. „В момента са внесени промените за организацията и дейността му за последваща и предварителна оценка за въздействието на нормативните актове. Много е важно отделните законови промени да не са самоцел, а след определен период то време да имаме обективен поглед дали са допринесли за ефективната регулация в даден сектор или не”, смята Цачева.

Тя обясни, че е убедена, че „когато трябва да преодоляваме кризи, да взимаме отговорни решения, да преодоляваме препятствия, средството, което безусловно стои в основата и е първа крачка, е диалогът.

„Диалогът, за да могат да се пречупват различните виждания и пътища, които отделните страни в този диалог имат. Затова е много важно единението в смисъл не на изключване на различията, но знаейки ясно поставена цел да търсим общия път за постигане на тази цел”, каза още кандидатът за президент от ГЕРБ.