Русенските сдружения на хора с увреждания „Смело сърце“ и „Регионална достъпност“ посрещнаха датски гости от Асоциация „Зора“, с които обмениха информация и опит. Асоциацията е създадена да подпомага едноименната специализирана русенска детска градина за деца с увреждания. Председателите на двете сдружения Стойка Панагонова и Диана Николова разказаха с какво се занимават, като акцентираха на фестивалите, тържествата, събитията, които организират и услугите, които се предоставят. В срещата участваха председателят на сдружение „Център Динамика“ Деана Димова, представители на Ротари клуб и Инер Уийл клуб „Русе - Дунав“, на студентски клуб „Различни и равни“ и на Националната интернет базирана мрежа за хора с увреждани и доброволци.